จัดส่งแม่บ้าน , จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก

จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก พักประจำ/ไปกลับ

พี่เลี้ยงน้องมีหน้าที่
 • เตรียมอาหาร นม และของว่าง
 • อาบน้ำ จัดเตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว
 • ดูแลทำความสะอาดห้องนอนและบริเวณที่เล่นของน้อง
 • ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้า ขวดนม จานชาม เครื่องใช้และของเล่นของน้อง
 • เล่านิทาน อ่านหนังสือ สอนน้องทำการบ้าน
 • จัดหากิจกรรมสันทนาการให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของน้อง
 • ดูแลความปลอดภัยของน้องตลอดเวลาที่อยู่กับพี่เลี้ยง
 • ช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้อง

จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย พักประจำ/ไปกลับ

พนักงานดูแลผู้ป่วยมีหน้าที่
 • เตรียมอาหาร และของว่าง และให้ทานยาอย่างเคร่งครัด
 • ช่วยอาบน้ำ แต่งตัว
 • ดูแลทำความสะอาดที่นอน
 • ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้า
 • กายภาพบำบัด

จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ/เฝ้าไข้ พักประจำ/ไปกลับ

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ/เฝ้าไข้มีหน้าที่
 • เตรียมอาหาร นม และของว่าง
 • ช่วยเหลืออาบน้ำ จัดเตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว
 • ดูแลทำความสะอาดห้องนอน
 • อ่านหนังสือให้ฟัง
 • จัดหากิจกรรมสันทนาการให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้สูงอายุ / เฝ้าไข้ หน้าที่โดยสังเขป
 • กายภาพบำบัดเบื้องต้น / อยู่พูดคุย , คอยพยุงเวลาเดิน
 • ทำอาหาร , อาบน้ำ , ทำความสะอาดเสื้อผ้า
 • ช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆ น้อย ๆ

จัดส่งแม่ครัว พักประจำ/ไปกลับ

แม่ครัวมีหน้าที่
แม่ครัวทำอาหารประจำบ้าน/ร้านอาหาร/โรงแรม 12,000 - 15,000 บาท หรือประเมินราคาจ้างตามประสบการณ์
และความสามารถ การประกอบอาหาร หรือ รังสรรค์เมนูอาหารต่างๆ

จัดส่งแม่บ้าน พักประจำ/ไปกลับ

แม่บ้านทำความสะอาด (คนรับใช้) มีหน้าที่
 • ทำความสะอาดบ้านทั่วไป
 • ซักรีด, รดนำต้นไม้ , ล้างเช็ดรถ
 • ช่วยทำอาหารเป็นลูกมือ/บางกรณีต้องทำอาหารได้ด้วย
 • อื่นๆ ตามความประสงค์ของลูกค้า

จัดส่งขับรถประจำตำแหน่ง พักประจำ/ไปกลับ

พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง สำหรับ
 • ผู้บริหารชาวต่างชาติ : ญี่ปุ่น , แถบตะวันตก (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้หลายระดับ)
 • ผู้บริหารชาวไทย : ผู้บริหารผู้ชาย , ผู้บริหารผู้หญิง
     - พนักงานขับรถส่วนกลาง (Pool Service)
 • บริการเจ้าหน้าที่สำนักงาน
 • บริการผู้มาติดต่อ
 • พนักงานรับ-ส่ง รถลูกค้า(Valet Parking)
 • พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
 • รถบรรทุก 4 ล้อ

บริการจัดส่งพนักงานขับรถผู้บริหาร คนดูแลสวน พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือพนักงานบัญชี-ธุรการ เสมียน พนักงานขาย ฯลฯ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยพนักงานที่มีประสบการณ์ ผ่านการคัดสรร มาเป็นอย่างดี

จัดส่งแม่บ้าน , จัดส่งแม่บ้าน ราคา , จัดส่งแม่บ้าน ราคาถูก , จัดส่งแม่บ้าน ราคาประหยัด , จัดส่งแม่บ้าน แนะนำ , จัดส่งแม่บ้าน ทั่วประเทศ , จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก , จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก ราคา , จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก ราคาถูก , จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก ราคาประหยัด , จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก ถูก , จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก แนะนำ , จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก ทั่วประเทศ